FANDOMBelus is the seventh studio album by Burzum, released on 8 March 2010 through Byelobog Productions.

Track listingEdit

  1. "Leukes renkespill (Introduksjon" - 0:33
  2. "Belus' død" - 6:23
  3. "Glemselens elv" - 11:54
  4. "Kaimadalthas' nedstignin" - 6:43
  5. "Sverddans" - 2:27
  6. "Keliohesten" - 5:45
  7. "Morgenrøde" - 8:54
  8. "Belus' tilbakekomst (Konklusjon)" - 9:37
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.